top of page
Stockholm Sweden Panorama

OVK-besiktning för BRF:er Stockholm

Det finns ett lagstadgat krav på att alla fastighetsägare ska utföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll på regelbunden basis med ett visst intervall. Detta krav gäller för alla ägare av fastigheter i Sverige, även bostadsrättsföreningar. Läs vidare för att få mer information om vad som gäller kring OVK-besiktning för BRF:er samt vad ni bör tänka på!

Därför ställs det krav på OVK-besiktning för BRF:er i Stockholm

Det finns goda skäl till att det ställs krav på OVK-besiktning för BRF:er. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill att ägaren av fastigheten ska behöva försäkra sig om att luftkvaliteten i byggnaden är tillräckligt god samt att ventilationssystemet fungerar som det ska. Därför behöver föreningens styrelse säkerställa att dessa kontroller utförs enligt gällande bestämmelser så att medlemmarna i bostadsrättsföreningen inte far illa.

 

Den lagstiftning som reglerar obligatoriska ventilationskontroller klubbades igenom 1990. Därmed är det sedan 1991 ett lagstadgat krav på att utföra sådana kontroller. Syftet med OVK-besiktning för BRF:er är alltså, likt för övriga fastighetsägare, att säkerställa ett gott och hälsosamt inomhusklimat.

Så går en OVK-besiktning för BRF:er till

En OVK-besiktning för BRF:er bör gärna gå till på följande sätt:

1. Ni förbereder er inför OVK-besiktningen i BRF:en

Det första steget i processen är att läsa på om reglerna för obligatorisk ventilationskontroll. Genom att göra detta kan ni sätta er in i dessa och ta reda på vad som gäller för just er bostadsrättsförening. I vissa fall ska nämligen denna kontroll utföras var tredje år medan det i andra fall räcker gott med var sjätte år. Så börja gärna planeringen inför en OVK-besiktning i er BRF med att läsa på om bestämmelserna.

 

När ni sedan är redo att anlita ett besiktningsföretag kan ni med fördel besöka Boverkets webbplats och söka fram en godkänd funktionskontrollant i ert geografiska område. I listan på webbplatsen kan ni se vilken typ av certifiering respektive person har samt vilket företag denne arbetar för och hur ni kan kontakta personen.

 

Åtminstone en vecka före datumet för OVK-besiktningen bör ni meddela medlemmarna i föreningen att en sådan ska utföras. Inför denna kontroll kan det också vara en bra idé att ta fram relevanta dokument såsom ventilationssystemets ritningar, skötselinstruktioner och drifthandlingar. Ta även fram eventuella OVK-protokoll från de besiktningar som tidigare har utförts.

2. Besiktningsmannen utför obligatoriska ventilationskontroller i alla lägenheter

Generellt sett behöver den besiktningsmannen som ska utföra en OVK-besiktning i er BRF få tillgång till de olika lägenheterna i föreningen. Ibland accepteras att denne får tillgång till omkring nio av tio lägenheter, men detta varierar lite grann från fall till fall. Besiktningsmannen är den person som fattar beslut om vad som är acceptabelt och inte.

 

I normalfallet tar en obligatorisk ventilationskontroll cirka 1-2 veckor att utföra. Om er bostadsrättsförening är lite mindre kan det gå fortare – ibland tar det bara ett fåtal dagar. En besiktningsman kan typiskt sett kontrollera ventilationssystemet i omkring 20-40 lägenheter på en dag. Kontakta er utvalda kontrollant för en mer exakt tidsuppskattning.

3. Ni åtgärdar eventuella brister

Om kontrollanten har identifierat brister i samband med sin OVK-besiktning i er BRF behöver ni vidta nödvändiga åtgärder. Om bristerna anses vara mindre allvarliga kan kontrollen ändå bli godkänd, men i andra fall kommer den att underkännas. Så är vanligtvis fallet om till exempel luftflödet är otillräckligt eller om det finns en obalans i ventilationssystemet. Om innehavaren av en bostadsrätt har modifierat sitt ventilationssystem på ett felaktigt sätt kommer även detta leda till att besiktningen underkänns.

 

När eventuella brister har åtgärdats kan ni kontakta kontrollanten på nytt för att göra en ny obligatorisk ventilationskontroll.

bottom of page