top of page

Våra policys

Vi på IMS Ventilation ska driva ett aktivt miljöarbete, kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete i hela företaget för att uppnå ständiga förbättringar och bättre miljöprestanda, nöjdare kunder och bättre arbetsmiljö.

Miljöpolicy

 • Kompetensutveckla oss och bevaka teknikutvecklingen. Vi har lång erfarenhet och praktisk kompetens, vilket ger oss möjligheter att bidra till våra kunders miljöförbättrande åtgärder inom området. På det sättet verkar vi också förebyggande.

 • Proaktivt verka för att minska vår direkta miljöpåverkan från transporter, avfall och kemikalier. Vi ska vara observanta med materialinköp, så att vi minimerar risken att använda olämpliga material.

 • Vi ska följa lagar och andra krav.

Kvalitetspolicy

 • Alla medarbetare är medvetna om att kunden är förutsättningen för vår verksamhet och att rätt kvalitet är den kvalitet som kunden har beställt.

 • Alla medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet levereras och att uppsatta mål nås.

 • Alla medarbetare deltar i att ständigt förbättra vår verksamhet genom att bidra till att utveckla vår organisation, våra processer och vår kompetens.

 • Följa lagar och andra krav.

Arbetsmiljöpolicy

 • Regelbundet kartlägga arbetsmiljörisker.

 • Planera arbetet för att personalen ska kunna genomföra arbetet med hög kvalitet och rimlig arbetstakt.

 • Ha en dialog mellan personal och ledning kring arbetsmiljö.

 • Verka för en säker arbetsmiljö vad gäller utrustning, fordon och arbetsförhållanden.

 • Verka för trivsel, arbetsglädje och välmående personal.

 • Följa lagar och andra krav.

Skärmavbild 2022-03-30 kl. 10.46.17.png
bottom of page